Okres uśredniania:

Prezentacja danych zapylenia:

W przypadku danych względnych przyjęto, że 100% normy dla PM10 to 50 μg/m3 , dla PM2.5 to 25 μg/m3, natomiast dla PM1.0 to 15 μg/m3

Oficjalnie w Polsce obowiązują normy dobowe jedynie dla PM10 (50 μg/m3), natomiast normy roczne to odpowiednio 40 μg/m3 dla PM10 oraz 25 μg/m3 dla PM2.5

Miejsce pomiarów: ul. Pogodna, Rybnik

Sensor zapylenia: PMS5003, sensor temperatury i ciśnienia: BMP280, sensor wilgotności: DHT-22